Ongevalsanalyse

Ongevalsanalyse

Aanvullend op de wedersamenstelling van een verkeersongeval beschikken wij over het simulatieprogramma PC CRASH. Een erkend simulatieprogramma in de expertise- en autowereld en de advocatuur. Dit programma berekent snelheden, remafstanden. De gevoerde trajecten van de auto’s worden bepaald.

Opleidingen PC CRASH werden meermaals gevolgd. Regelmatige bijscholing is noodzakelijk om deze materie te beheren.

Wanneer nodig geacht kan een tegenexpert auto gelast worden wanneer de eerder opgestelde rapporten geen duidelijkheid scheppen. Of wanneer u het nodig acht om het ongevalsverloop te achterhalen om de waarheid en de opgelopen verantwoordelijkheden te bepalen.

MEER INFO NODIG?CONTACTEER ONS

© Copyright 2016 Expert TCRC by Axonet Internet Services