T.C.R.C. staat voor Traffic Crashes Reconstruction Company. TCRC BVBA werd opgericht in 1998 door Degrève Erwin. Wij zijn een zelfstandig auto- expertisekantoor met meer dan dertig jaar ervaring in de auto-expertise-wereld.

Erwin Degrève is zaakvoerder, erkend en gerespecteerd expert in de automobielwereld en ondersteund door Linda Fastenaekels, echtgenote en secretariaat verantwoordelijke. Na meer dan dertig jaar expertise-ervaring richten wij ons tot bijstand in schade-dossiers auto. Wij worden ook aangesteld door diverse Nederlandstalige en Franstalige rechtbanken.

Erwin Degrève is een erkend auto-expert, aangesloten bij het IAE, Instituut van de Auto Experten. Zijn erkenningsnummer is 00153.

Eerder eigenaar en uitbater van een gerenommeerd auto-expertise kantoor in Vlaams Brabant, achten wij de tijd rijp om onze knowhow ter kennis te stellen van de particulier, de schadelijder, iedereen die bijstand nodig heeft en zijn belangen wil laten verdedigen door een erkend tegenexpert.

Heden, zijn wij een zelfstandig expertisekantoor en ten dienste van elkéén welk bijstand hoeft betreffende alle nasleep en rompslomp welk een auto-ongeval of geschil met zich mee kan brengen .

Als lid van UPEX, de professionele Unie der Experten, waar hij 2 maal het mandaat als Voorzitter van Upex Brabant op zich nam, en medeverantwoordelijke was voor de bijscholingen, kent hij de “automobielwereld” door en door.

Erwin Degrève is tevens aangesloten bij KGSO, de Kamer van Gerechtelijke en scheidsrechterlijke Onderzoeken en bij de Unie van Belgische Ingenieurs in de Autotechniek, genaamd UBIA.

Gezien de noodzaak en groeiende vraag naar onafhankelijke privé-experten, zetten wij deze stap. Naast “rechtsbijstand” dossiers en Rechtbank-dossiers spitsen wij ons tevens toe op ongevallensimulaties. Als tegenexpert auto hebben wij ruime ervaring.

De opgedane ervaring als tegenexpert voor de verzekeringsmaatschappijen is vandaag onze grootste troef en uw garantie dat wij uw schadegeval optimaal kunnen beheren. Sturen en leiden tot het gewenste doel.

Het is onze taak om u bij te staan met het oog op een minnelijke, snelle en correcte vergoeding, steeds conform uw polisvoorwaarden, onder voorbehoud der opgelopen verantwoordelijkheden. Mediatie behoort tot de mogelijkheden. Opleiding werd hiervoor gevolgd.

Wij zullen onder andere :

  • U informeren over de dringende en verplichte maatregelen die u dient te nemen.

  • Indien u geen makelaar heeft, samen met u de nodige stappen ondernemen bij de verzekeringsmaatschappij.

  • Samen met u, een precieze en gedetailleerde claim opstellen.

  • De afspraak vastleggen voor expertise met de expert en/of inspecteur van uw verzekeringsmaatschappij.

  • U wegwijs maken in de algemene en bijzondere voorwaarden van uw polis. Hoe deze mogelijks uw schade-eis kunnen beïnvloeden.

  • Uw rechten verdedigen, uw belangen behartigen en onderhandelen met de expert en/of inspecteur tijdens de expertise voor een snelle minnelijke regeling.

  • Ter uwer beschikking zijn, uw klankbord zijn t.o.v. derde partij(en).

Wanneer kan u beroep doen op een expert ‘Rechtsbijstand’?

Voorbeeld : 

Iemand heeft onvrijwillig uw voertuig ( auto, motorfiets, fiets,…) beschadigd. Hij doet beroep op zijn familiale verzekering. De expert en/of inspecteur van zijn verzekeringsmaatschappij komt langs, doet een voorstel om de schade te vergoeden maar u bent hiermee niet akkoord. U kan dan beroep doen op de verzekeringsmaatschappij bij wie u de polis  “rechtsbijstand”  heeft onderschreven.

U kan aan deze verzekeringsmaatschappij vragen een tegenexpert van uw keuze aan te stellen om uw belangen te verdedigen. Waarom een onafhankelijke expert? Waarmee kunnen wij U bijstaan? Hieronder vindt u een overzicht van onze belangrijkste diensten.

ONZE DIENSTEN

Brandschade

De oorzaak van de brand achterhalen is de opdracht.  Mijn kennis is ter beschikking. Er wordt ook samengewerkt, wanneer noodzakelijk geacht, met een specialist “snuffelhond” –meester.

Lees meer
Ongevalsanalyse

Aanvullend op de wedersamenstelling beschikken wij over het simulatieprogramma PC CRASH. Een erkend simulatieprogramma in de expertisewereld en de advocatuur.

Lees meer
Hagelschade

Werd uw voertuig eensklaps blootgesteld aan hagel, hagelslag, ter grote van een knikker, golfbal of tennisbal?

Lees meer
Controle-expertise

Een controle kan u helpen de uitgevoerde werkzaamheden te evalueren, de bestekken en/of de herstellingsfacturen te controleren op de juistheid ervan.

Lees meer
Contractuele geschillen

Wanneer er zich een gebrek, al dan niet verborgen, voordoet aan uw voertuig na ondertekening van de aankoop of verkoop van uw voertuig.  Vroeg of laat geraakt u in één of ander geschil verwikkeld.

Lees meer
Juridische bijstand

De juridische raadsheren, de advocaten, waarderen onze mening, niet alleen op het technische, ook qua juridische inzet.

Lees meer
Motorschade

Binnen de termijn of buiten de termijn van de garantie van de constructeur of verkoper. Het is steeds wenselijk een onafhankelijk advies in te winnen.

Lees meer
Wedersamenstelling

U bent het slachtoffer van vluchtmisdrijf, de aanrijdende wagen is niet met zekerheid geïdentificeerd. Een wedersamenstelling brengt de waarheid aan het licht.

Lees meer

ONZE PARTNERS

MEER INFO NODIG?CONTACTEER ONS

© Copyright 2016 Expert TCRC by Axonet Internet Services