Rechtsbijstand-dossiers

Rechtsbijstand-dossiers

Er werd een schadebegroting opgesteld door de aangestelde expert van uw verzekeringsmaatschappij. U gaat  hiermee niet akkoord. Er kan dan via de polis rechtsbijstand een tegenexpert aangesteld worden. Dit om welke reden ook.

  • Werd de schade te laag gecijferd?
  • Werd de schade niet volledig aanvaard?
  • Werd er onterecht slijtage ter uwe laste gelegd?
  • Werd de herstelling niet conform het expertiseverslag uitgevoerd?
  • Werd de herstelling niet correct uitgevoerd? Is er mogelijks sprake van een minderwaarde?
  • Bent U niet akkoord met het vastgestelde totaal verlies van uw wagen?
  • Heeft u problemen met de verkoop van de restanten?
  • Al deze vragen zullen u duidelijk worden wanneer u een tegenexpert laat gelasten of zelf gelast.

MEER INFO NODIG?CONTACTEER ONS

© Copyright 2016 Expert TCRC by Axonet Internet Services